Microworks.me
Search…
Phương thức thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Vui lòng gửi thông tin thanh toán với nội dung: <Tên gói> - <Tài khoản đăng nhập>
Ví dụ về nội dung thanh toán: Premium - [email protected]
có nghĩa là Yêu cầu nâng cấp tài khoản [email protected] lên gói Premium
Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu sau khi nhận được thông tin thanh toán. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng quét QRCode hoặc click vào đây sau để được hỗ trợ xử lý
Could not load image
Sử dụng Zalo App để quét QRCode

Tài khoản nhận thanh toán

Ngân hàng Ngoại Thương - Vietcombank

  • Số tài khoản: 0541.001.696959
  • Chủ tài khoản: PHẠM DUY HƯNG
Last modified 1yr ago