Microworks.me
Search…
Cách liên kết với Zalo OA
Sử dụng Microworks như là một kênh để Marketing và chăm sóc khách hàng, việc đầu tiên là cần liên kết với Zalo OA, sau khi liên kết thành công, Microworks sẽ tự động đồng bộ danh sách khách hàng và có thể bắt đầu cài đặt các quy trình tự động hóa chăm sóc một cách đơn giản. Cách thức liên kết như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên Microworks.me

Đăng nhập vào tài khoản đã được cung cấp bằng cách truy cập liên kết: https://ad.microworks.me

Bước 2: Click vào thông báo yêu cầu liên kết tài khoản

Đối với tài khoản chưa thực hiện liên kết với Zalo OA, Microworks sẽ hiển thị thông báo như sau, click vào liên kết hiển thị trên màn hình.

Bước 3: Lựa chọn OA thực hiện liên kết

Trên màn hình yêu cầu cấp quyền của Zalo, lựa chọn OA muốn thực hiện liên kết sau đó click vào nút: "CHO PHÉP" để tiếp tục

Bước 4: Kiểm tra kết quả liên kết

Sau khi thực hiện liên kết thành công, hệ thông sẽ tự động điều hướng quay lại màn hình quản lý của Microworks, nếu không thấy thông báo tại bước 2 thì Chúc mừng bạn: Việc liên kết Zalo OA với Microworks đã thực hiện thành công.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago