Microworks.me
Search…
Tự động trả lời

Giới thiệu

Khác với tính năng tự động trả lời được cung cấp trên Zalo Official Page, tính năng ở trên Microworks giúp bạn cấu hình một cách mềm dẻo và đáp ứng hầu hết các nhu cầu quản lý như sau:
  • Cài đặt được nhiều từ khóa sẽ kích hoạt tự động trả lời.
  • Có thể lựa chọn riêng từng nhóm đối tượng sẽ áp dụng tự động trả lời
  • Cài đặt từ khóa khớp một phần hoặc toàn bộ từ khóa sẽ kích hoạt tự động trả lời
  • Lựa chọn linh hoạt khung thời gian sẽ kích hoạt tự động trả lời
  • Cài đặt tự động gửi một hoặc nhiều tin nhắn khi tin nhắn của khách hàng khớp với điều kiện

Nhóm đối tượng áp dụng

Lựa chọn nhóm đối tượng sẽ áp dụng tự động trả lời thông qua việc tìm kiếm chi tiết khách hàng. Sau khi nhận được tin nhắn từ khách hàng, thông tin khách hàng sẽ được phân tích cùng với điều kiện về từ khóa, nhóm đối tượng, nếu tất cả thông tin đều khớp thì sẽ kích hoạt tự động trả lời.

Thời gian kích hoạt tự động trả lời

Sau khi nhận được tin nhắn từ khách hàng và khớp với khung thời gian đã cài đặt thì sẽ kích hoạt tự động trả lời.
Khung thời gian có thể cài đặt:
  • Vào các ngày trong tuần
  • Trong hoặc ngoài khung thời gian

Gửi nhiều tin nhắn tự động trả lời

Với mỗi Tự động trả lời mà khớp toàn bộ điều kiện, có thể cài đặt gửi một hoặc nhiều tin nhắn tới khách hàng tương ứng bằng cách như sau:

Thêm hoặc Xóa Tags sau khi kích hoạt tự động trả lời

Có thể thêm hoặc xóa tag cho khách hàng sau khi toàn bộ điều kiện tự động trả lời được khớp.

Case Studies

Tự động trả lời nếu khách hàng liên hệ ngoài giờ hành chính

Để thiết lập tin nhắn tự động trả lời sau khi khách hàng gửi tin nhắn ngoài giờ hành chính, thì cần tạo ra 2 items với điều kiện như sau:

Điều kiện 1:

Từ khóa: Để trống để áp dụng cho toàn bộ nội dung tin nhắn nhận được Thời gian: T2, T3, T4, T5, T6 ngoài khung thời gian từ 08:00 - 17:00

Điều kiện 2:

Từ khóa: Để trống để áp dụng cho toàn bộ nội dung tin nhắn nhận được Thời gian: Từ T7, CN trong khung thời gian từ 00:00 - 23:59

Gắn sự kiện vào khách hàng sau khi kích hoạt tự động trả lời

Với mỗi Tự động trả lời mà khớp toàn bộ điều kiện, có thể cài đặt gắn Sự kiện với khách hàng tương ứng bằng cách lựa chọn dữ liệu mục Sự kiện như sau:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago