Microworks.me
Search…
Template

Giới thiệu

Template là tính năng chính đều cài đặt các mẫu tin nhắn sẽ gửi cho khách hàng, hầu hết các tính năng khác của Microworks đề có thể Template đã cài đặt sẵn để gửi tin nhắn.
Cũng giống như trên trang quản lý Zalo OA, tin nhắn gửi bằng Zalo cho 4 loại:
  • Tin nhắn văn bản (Text)
  • Tin nhắn hình ảnh (Image)
  • Tin nhắn video (Video)
  • Tin nhắn đa phương tiện (Elements)
Mỗi loại tin nhắn đều được cài đặt khá dễ dàng và trực quan trên trang quản lý của Microworks, và các chức năng gửi tin nhắn đều có thể lựa chọn từ các template đã được cài đặt trước đó.
Và tất nhiên là nội dung tin nhắn có thể sử dụng các "Biến" được cài đặt trong Profile khách hàng. Ngoài các "Biến" trong Profile, Microworks cũng cung cấp rất nhiều các biến khác để giúp tăng độ linh hoạt và sáng tạo trong việc tạo ra các tin nhắn thu hút khách hàng quan tâm.
Vui lòng tham khảo thêm tại đây:
Trong mỗi tin nhắn, đều có thể cài đặt hành động mà sau khi khách hàng tương tác với tin nhắn đó.
Ví dụ với một tin nhắn gửi đi, nếu khách hàng click vào nút "Tham gia" thì lúc đó liên kết "https://microworks.me" sẽ được mở ra, đồng thời khách hàng sẽ được gắn thêm Tag "Khách quen", và sau khi được gắn Tag này, thì khách hàng đã được phân loại và sẽ nằm trong đối tượng gửi được cài đặt ở rất nhiều chức năng thú vị khác.

Case Studies

Template hỏi đáp khách hàng

Bạn có thể tạo một template với nội dung như sau bằng cách "Thêm Nút" trong tin nhắn loại Text.
Với mỗi tương tác vào nút trả lời của khách hàng cũng đều có thể cài đặt hành động tương ứng.

Cách cài đặt như sau:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago