Microworks.me
Search…
Tài nguyên

Giới thiệu

Chức năng "Tài nguyên" sẽ giúp bạn quản lý các file Ảnh, Video được gửi trong mỗi tin nhắn. Bạn có thể nhóm các file lại bằng cách đưa vào các Folder khác nhau để thuận tiện trong quá trình quản lý.

Case Studies

Xem lại file trước khi

Bạn có thể xem lại các file trước khi sử dụng trong các chức năng gửi tin nhắn bằng cách click vào nút
trên màn hình danh sách.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago