Microworks.me
Search…
Sự kiện

Giới thiệu

Đây là một tính năng hoàn toàn mới không được cung cấp trên trang quản lý Zalo OA, tương tự như chức năng "Kịch bản", với chức năng này, bạn có thể cài đặt một sự kiện và mời khách hàng tham gia bằng cách
  • Click vào một liên kết
  • Quét QRCode
  • Thực hiện một hành động như tương tác với một tin nhắn Template
Vui lòng tham khảo cách thiết lập Hành động tại đây:
Những khách hàng tham gia sự kiện sẽ nhận được các tin nhắn lần lượt từ tin nhắn số 1 đến tin nhắn cuối cùng dựa theo thời gian được cài đặt và được khởi động tính từ thời điểm khách hàng đồng ý tham gia sự kiện đó.
Như ở ví dụ cài đặt trên, "Tin nhắn 1" sẽ được gửi sau 2 tiếng 15 phút kể từ thời điểm khách hàng đồng ý tham gia sự kiện và "Tin nhắn 2" sẽ được gửi sau "Tin nhắn 1" là 30 phút.
Chức năng này rất hữu ích đối với việc duy trì tương tác với khách hàng tiềm năng, giúp khách hàng luôn có cảm giác được quan tâm đúng lúc và làm tăng ấn tượng tốt về OA.

Case Studies

Tạo sự kiện khai trương cửa hàng hoặc chiến dịch Sale-Off sản phẩm

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng này cho mục đích trên, những khách hàng tham gia sự kiện có thể được hưởng những ưu đãi khi mua sản phẩm từ cửa hàng

Giới hạn số lượng khách hàng tham gia sự kiện

Có thể giới hạn số lượng khách hàng tham gia sự kiện bằng cách thiết lập trên màn hình
Khi một khách hàng tương tác để tham gia sự kiện, nhưng lại vượt quá giới hạn về số lượng khách hàng tham gia thì sẽ tự động nhận được một tin nhắn được cài đặt trên màn hình quản lý:

Mở, Kết thúc hoặc Hủy một sự kiện

Bạn có thể thay đổi trạng thái của một sự kiện bằng cách thiết lập "Trạng thái" sự kiện trên màn hình quản lý như sau:
Với mỗi trạng thái, khi khách hàng tương tác với sự kiện sẽ nhận được các tin nhắn tương ứng được cài đặt trên màn hình quản lý.

Kiểm tra danh sách khách hàng tham gia sự kiện

Bạn có thể kiểm tra danh sách khách hàng tham gia sự kiện ngay tại màn hình danh sách bằng cách click vào biểu tượng sau:

Gắn Sự kiện cho khách hàng

Tại màn hình Chat có thể thêm/hủy sự kiện cho từng khách hàng theo cách như sau:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago