Microworks.me
Search…
Quản lý khách hàng

Giới thiệu

Chức năng "Danh sách khách hàng" sẽ liệt kê toàn bộ khách hàng đang quan tâm đến OA. Kèm theo đó là các Profile đã cài đặt trong chức năng "Profile khách hàng"
Có thể thực hiện tìm kiếm nhanh theo tên khách hàng hoặc tìm kiếm chi tiết dựa theo các Tag và profile đang được gắn với khách hàng.

Case Studies

Gửi broadcast cho các khách hàng ở màn hình Quản lý khách hàng

Bạn có thể gửi broadcast ở màn hình Quản lý khách hàng bằng cách lựa chọn các khách hàng muốn gửi và lựa chọn vào menu "Thao tác > Gửi broadcast" ở góc trên phải màn hình.
Ngoài ra bạn có thể:
  • Thay đổi Tags
  • Xóa
những khách hàng đang lựa chọn trên màn hình
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago