Microworks.me
Search…
QRCode

Giới thiệu

QRCode là chức năng giúp định hướng khách hàng khi bắt đầu quan tâm OA, tại đây có thể thiết lập các tin nhắn, Tag hay Sự kiện sẽ gắn vào khách hàng khi quét QRCode tương ứng.
Sử dụng ứng dụng Zalo Chat hoặc bất kỳ ứng dụng nào có thể quét QRCode, khách hàng đều có thể "Quan tâm" và tương tác được với OA.

Gửi tin nhắn sau khi quét QRCode

Một QRCode có thể thiết lập gửi một hoặc nhiều tin nhắn cho khách hàng sau khi quét QRCode đó, việc cài đặt tin nhắn có thể thao tác tương tự như tính năng Template.
Vui lòng tham khảo thêm tại đây :

Thiết kế hình ảnh QRCode

Với mỗi QRCode, bạn có thể thay đổi lại thiết kế hình ảnh sao cho phù hợp nhất với thương hiệu của OA, có thể thực hiện bằng cách click vào nút "Cài đặt" ngay bên dưới hình ảnh của QRCode.
Với công cụ của Microworks, bạn có thể tự sáng tạo cho OA một QRCode mang đậm phong cách của mình và dễ dàng hơn cho việc tạo sự thu hút khi thực hiện Marketing.
Các mẫu QRCode bạn có thể tham khảo:

Case Studies

Thiết kế lại QRCode riêng cho OA

Bạn có thể thiết kế lại QRCode của OA bằng cách click vào nút "Cài đặt" trên màn hình quản lý QRCode.

Tự động gắn sự kiện sau khi khách hàng quét QRCode

Có thể thiết lập sự kiện ở trên màn hình cài đặt QRCode, khi khách hàng quét QRCode, Sự kiện được cài đặt sẽ tự động được gắn vào khách hàng.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago