Microworks.me
Search…
Gửi Broadcast

Giới thiệu

Tính năng Broadcast cho phép gửi hàng loạt tin nhắn tới người dùng quan tâm được chỉ định bằng các điều kiện liên quan đến Tags và Profile khách hàng. Thông qua việc chỉ định thời gian gửi linh hoạt và danh sách tin nhắn lựa chọn từ những Template đã cài đặt, tính bằng Broadcast sẽ trở nên thực sự hữu dụng và tiết kiệm thời gian chăm sóc khách hàng tối đa nhất.

Điểm nổi bật:

  • Không giới hạn số lượng tin nhắn gửi qua broadcast tới người dùng.
  • Chỉ định đối tượng nhận tin nhắn dựa trên Tag, Profile khách hàng
  • Có thể tùy chỉnh linh hoạt thời gian gửi broadcast
    • Gửi ngay sau khi cài đặt xong.
    • Gửi vào thời gian chỉ định.
    • Gửi định kỳ: Hằng tháng, hằng tuần, hằng ngày.
  • Chỉ định gắn, hủy tag cho khách hàng thực hiện tương tác với OA sau khi gửi tin nhắn.

Case Studies

Gửi tin nhắn tự động đến danh sách đối tượng khách hàng chỉ định

Thực hiện chỉ định danh sách đối tượng khách hàng muốn gửi tin nhắn bằng việc tìm kiếm chi tiết theo các điều kiện khớp như sau
Tìm kiếm chi tiết đối tượng khách hàng gửi tin nhắn broadcast
Sau khi tìm kiếm, số lượng khách hàng gửi tin nhắn sẽ được hiển thị trên màn hình, và đến thời gian chỉ định, các tin nhắn được cài đặt sẽ được gửi đến danh sách đối tượng tương ứng.

Gửi tin nhắn tuần tự hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng

Có thể chỉ định gửi tin nhắn theo tuần tự dựa trên cài đặt màn hình như sau:
Các tin nhắn được cài đặt sẽ được gửi đến danh sách đối tượng khách hàng chỉ định vào đúng thời gian đã cài đặt của broadcast.

Cài đặt gửi nhiều tin nhắn cho một broadcast

Có thể thêm hoặc xóa bỏ các tin nhắn sẽ gửi trong một broadcast bằng cách click vào nút "+" trên màn hình cài đặt:

Cài đặt tin nhắn và hành động tương tác

Vui lòng tham khảo cách thiết lập hành động tại đây:

Thống kê kết quả gửi Broadcast

Có thể xem thống kê kết quả gửi broadcast tại cột "Trạng thái" ở màn hình danh sách như sau:
Tại đây sẽ hiển thị trạng thái của broadcast đã được gửi chưa và số lượng khách hàng đã nhận được tin nhắn trên tổng số lượng khách hàng đã cài đặt

Kiểm tra danh sách những khách hàng sẽ nhận được tin nhắn

Có thể kiểm tra lại danh sách chi tiết những khách hàng sẽ nhận được tin nhắn tại cột "Đối tượng nhận", Click vào số lượng khách hàng để hiển thị thông tin.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago