Microworks.me
Search…
Kịch bản

Giới thiệu

Đây là một tính năng hoàn toàn mới không được cung cấp trên trang quản lý Zalo OA, với chức năng này, bạn có thể cài đặt một danh sách các tin nhắn sẽ gửi cho những khách hàng được gắn Kịch bản này, và tất nhiên có thể tạo ra nhiều kịch bản gửi tin nhắn.
Các tin nhắn sẽ được gửi lần lượt từ tin nhắn số 1 đến tin nhắn cuối cùng dựa theo thời gian được cài đặt và được khởi động tính từ thời điểm khách hàng được gắn vào Kịch bản đó.
Ví dụ ở trên, "Tin nhắn 1" sẽ được gửi sau 2 tiếng 15 phút kể từ thời điểm khách hàng được gắn Kịch bản và "Tin nhắn 2" sẽ được gửi sau "Tin nhắn 1" 30 phút.
Thêm một điểm thú vị là Kịch bản sẽ được gắn vào khách hàng thông qua 2 cách:
  • Gắn trực tiếp qua màn hình quản lý.
  • Cài đặt gắn vào khách hàng sau khi khách hàng tương tác với OA như là click vào bài viết hoặc trả lời Form hoặc đơn giản là sau khi gửi tin nhắn.
Chức năng này rất hữu ích đối với việc duy trì tương tác với khách hàng tiềm năng, giúp khách hàng luôn có cảm giác được quan tâm đúng lúc và làm tăng ấn tượng về tốt OA.

Case Studies

Gỡ Kịch bản ra khỏi khách hàng đang được gắn

Bạn có thể gỡ kịch bản đang được gắn với mỗi khách hàng tại màn hình Chat theo cách như sau:
Vui lòng tham khảo tại đây:

Gắn kịch bản vào khách hàng sau khi tương tác với OA

Trong mỗi chức năng cài đặt hành động tương tác, bạn có thể chọn hành động "Kịch bản" và chỉ định kịch bản sẽ gắn vào khách hàng sau khi tương tác với OA theo cách như sau:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago