Microworks.me
Search…
Form

Giới thiệu

Form hay Survey là chức năng giúp OA có thể khảo sát thông tin từ khách hàng. Mỗi khách hàng nhận được Form sẽ có một liên kết khác nhau.
Form chỉ có thể được xem bằng thao tác trên ứng dụng Zalo và sẽ không hiển thị ở trên trình duyệt máy tính thông thường.

Thiết lập Form/Survey

Việc thiết lập một Form trên Microworks cũng tương tự như tại chức năng của Google Forms nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái thể hiện sáng tạo để thu hút khách hàng quan tâm và trả lời Form.
Mỗi câu hỏi và câu trả lời trong Form đều liên kết đến tính năng Profile khách hàng. Khi khách hàng trả lời mỗi câu hỏi, thì câu trả lời đó sẽ được phản ánh vào Profile của khách hàng tương ứng.
Ví dụ khi trả lời câu hỏi về "Địa chỉ" nhận hàng, khi khách hàng trả lời thì nội dung trả lời này sẽ được gắn vào Profile "Địa chỉ" được cài đặt trong tính năng Profile khách hàng, tham khảo tại đây:
Với những câu hỏi thuộc dạng lựa chọn, mỗi câu trả lời có thể cài đặt các Tag hoặc Sự kiện sẽ gắn vào khách hàng để tăng khả năng linh hoạt của Form

Cách gửi Form cho khách hàng

Mỗi Form đều có một ID để quản lý, có thể gửi Form cho khách hàng bằng cách nhập nội dung sau trong tin nhắn gửi:
1
[form id=<ID của Form>]
Copied!
Ví dụ: Sau khi thiết lập Form có mã ID = 1, thì có thể chèn vào nội dung tin nhắn như sau:
1
Cảm ơn bạn đã đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi.
2
Vui lòng hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách trả lời phiếu khảo sát dưới đây.
3
[form id=1]
Copied!
Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn như sau:
ID của Form có thể xem ở trên màn hình quản lý danh sách, có thể click nút "Copy" và Paste vào nội dung tin nhắn:

Cách xem lịch sử trả lời Form của khách hàng

Với mỗi Form mà khách hàng đã trả lời, có thể xem lại nội dung chi tiết tại màn hình Chat tại Tab "Form" bằng cách click vào nút "Xem trả lời" như sau:
Vui lòng tham khảo tính năng "Chat" tại đây:

Case Studies

Xem Form trước khi gửi cho khách hàng

Có thể xem lại Form trước khi gửi cho khách hàng bằng cách click vào nút
trên màn hình quản lý danh sách Form

Gửi Form bằng các tính năng gửi tin nhắn

Sử dụng Mã Form để đưa vào nội dung tin nhắn gửi tại các tính năng như Broadcast, Template, Tự động trả lời, Kịch bản, ... Trước khi gửi, các MãForm trong nội dung tin nhắn sẽ được thay thế bằng liên kết Form tương ứng với từng khách hàng.

Gửi kèm file khi trả lời Form

Có thể gửi kèm 1 file khi trả lời Form với mỗi câu hỏi thuộc dạng "File", các file này sẽ được tự động hiển thị ở màn hình Chat tại tab "Files".
Điều kiện tải file lên như sau:
  • Có định dạng Office: doc, docx, xls, xlsx, pdf
  • Có kích thước tối đa là 5MB
Chức năng này rất hữu dụng trong một số trường hợp cụ thể như: Tạo Form cập nhật CV cho ứng viên, và ứng viên trả lời Form kèm theo CV của mình. CV của ứng viên đó sẽ được hiển thị và có thể xem ở ngay trên màn hình Chat.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago