Microworks.me
Search…
Dashboard

Giới thiệu

Dasboard có thê cho bạn xem được tổng hợp thông tin liên lại có trong OA đang được quản lý.
Các nội dung có thể theo dõi bao gồm:

Tổng quan thông tin khách hàng quan tâm OA theo thời gian

Tại mỗi tháng theo khoảng thời gian cài đặt, có thể xem được số lượng khách hàng tham gia hệ thống là bao nhiêu và biểu đồ so sánh theo từng tháng một cách trực quan.

Thời gian tương tác với khách hàng

Theo từng khung thời gian, số lượng khách hàng đăng ký, gửi tin nhắn là bao nhiêu sẽ được thể hiện ở bảng dữ liệu này.
Thông qua đây bạn có thể nắm được thói quen của khách hàng tương tác với hệ thống để xây dựng kế hoạch marketing một cách phù hợp nhất.

Số lượng khách hàng tham gia sự kiện theo thời gian

Theo dõi số lượng khách hàng tham gia sự kiện tăng giảm theo từng khung thời gian.
Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều sự kiện để theo dõi bằng cách thay đổi ở khung dữ liệu phía bên trái màn hình

Số lượng khách hàng được gắn Tags theo thời gian

Theo dõi số lượng khách hàng được gắn Tags tăng giảm theo từng khung thời gian.
Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều sự kiện đê theo dõi bằng cách thay đổi ở khung dữ liệu phía bên trái màn hình

Case Studies

Thay đổi khung tần suất thời gian ở phần báo cáo tin nhắn tương tác

Bạn có thể lựa chọn tuần suất thời gian báo cáo ở mục bên trái của khung hiển thị

Tải báo cáo về máy tính cá nhân

Bạn có thể tải báo cáo về máy tính cá nhân bằng cách click vào biểu tượng
ở góc trên phải của khung hiển thị.
Thay đổi loại biểu đồ thời gian
Có 2 loại biểu đồ thời gian có thể lựa chọn:
  • Báo cáo theo ngày
  • Báo cáo theo tháng (mặc định)
Bạn có thể thay đổi bằng cách lựa chọn như sau:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago