Microworks.me
Search…
Danh sách chức năng
Với mục đích hỗ trợ tối đa cho việc tiếp thị và chăm sóc khách hàng, Microworks đã xây dựng nên một hệ thống giúp tự động hóa quy trình của doanh nghiệp, tất cả mọi khách hàng đều được phân loại ngay từ khi tham gia vào hệ thống, các chức năng của Microworks sẽ giúp tự động hóa gần như hoàn toàn nghiệp vụ marketing và chăm sóc khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và cả khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Dưới đây là danh sách chức năng chúng tôi cung cấp:
Last modified 1yr ago
Copy link