Microworks.me
Search…
Chat

Giới thiệu

Chat là màn hình tương tác chính và quan trọng nhất của Microworks, tại đây bạn có thể thực hiện:
 • Gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực với những khách hàng đã quan tâm OA
 • Quản lý thông tin Profile của mỗi khách hàng
 • Quản lý các file mà khách hàng đã tải lên khi trả lời Form
 • Quản lý danh sách các Tags đang được gắn với khách hàng
 • Quản lý danh sách sự kiện khách hàng đang tham gia
 • Quản lý danh sách Kịch bản gửi tin nhắn đang được gắn với khách hàng
 • Xem lich sử trả lời Form/Survey của khách hàng
 • Thay đổi trạng thái xử lý tin nhắn của khách hàng.
 • Thiết lập ghi chú
 • Block/Unblock khách hàng

Trạng thái xử lý tin nhắn

Mục đích của tính năng này là giúp bạn không bị bỏ lỡ tin nhắn từ khách hàng. Có 3 trạng thái xử lý có thể được gắn:
 • Đã xử lý
 • Chưa xử lý
 • Chờ phản hồi
Trạng thái này sẽ tự động thay đổi như sau:
・Sau khi khách hàng gửi tin nhắn tới OA, trạng thái của khách hàng sẽ tự động được chuyển sang "Chưa xử lý" ・Khi tương tác gửi tin nhắn cho khách hàng trên màn hình Chat, trạng thái sẽ tự động được chuyển sang "Chờ phản hồi"
Bạn có thể cập nhật lại trạng thái cho mỗi khách hàng bằng cách click vào ô trạng thái tương ứng và lựa chọn trạng thái muốn thay đổi

Profile khách hàng

Tất cả các mục profile của khách hàng sẽ được hiển thị ở tab "Profile" ở bên phải màn hình, bạn có thể cập nhật lại Profile cho khách hàng bằng cách click vào nút
ở trên màn hình

Files

Danh sách các file đang được gắn với khách hàng sẽ được hiển thị ở tab "Files", bao gồm:
 • File được tải lên sau khi trả lời Form
 • File được upload trên màn hình Chat
Các file tải lên phải đáp ứng điều kiện: - Không vượt quá 5MB - Là các file định dang Office: doc, docx, xls, xlsx, pdf

Tags

Danh sách các Tags đang được gắn với khách hàng sẽ được hiển thị ở tab "Tags", có thể Thêm/Xóa tag hỏi khách hàng bằng cách click vào nút "Thay đổi" như hình sau:

Sự kiện

Những sự kiện mà khách hàng đang tham gia sẽ được liệt kê tại tab "Sự kiện", có thể găn thêm sự kiện vào khách hàng bằng cách click vào nút "Thay đổi" như hình sau:

Form

Danh sách các Form/Survey mà khách hàng đã trả lời có thể quản lý tại tab "Form", tại đây có thể xem lại lịch sử và câu trả lời của khách hàng.

Kịch bản

Những kịch bản đang được gắn với khách hàng sẽ được liệt kê ở tab "Kịch bản", có thể Hủy hoặc gắn kịch bản mới cho khách hàng tại đây.

Trạng thái Block

Trạng thái block sẽ quy định việc gửi và nhận tin nhắn từ khách hàng, nếu trạng thái này đang được active, thì không thể gửi hoặc nhận tin nhắn đối với khách hàng tương ứng.

Case Studies

Lọc những khách hàng cần tương tác

Bạn có thê lọc những khách hàng cần tương tác tại một thời điểm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm ở góc phải màn hình

Ghi chú lại những thông tin quan trọng của khách hàng

Chức năng Ghi chú sẽ giúp bạn lưu lại những thông tin cần chú ý khi tương tác với mỗi khách hàng, bạn có thể ghi bất cứ thông tin gì tại đây để thuận tiện cho việc quản lý.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago